Joan Miró. Projet pour un monument. 1954. Fundació Joan Miró, Barcelona © Successió Miró, 2015.